O firmie

Spółka została powołana w miesiącu październiku  2010 roku w wyniku przekształcenia spółdzielni „Społem PSS” w Słubicach w spółkę kapitałową o nazwie SPOŁEM Słubice sp. z o.o z siedzibą w Słubicach ul. 1 Maja 6. Do spółki przestąpiło 83 członków byłej spółdzielni. Na dzień 1.01.2014 stan członków wynosi 80 osób.

Spółkę reprezentuje zarząd 2-osobowy,a organem nadzorczym jest rada nadzorcza w składzie 7-osobowym