Kontakt

SPOŁEM Słubice spólka z o.o.
Ul. 1 Maja 6
69-100 Słubice
NIP: 5981622056
Regon: 080481282

Sekretariat:
Tel: 095 758 2641
Fax: 095 758 2306
Kadry, księgowość: 095 758 3274
Email: spolem@slubice.org