O firmie

Spółka została powołana w miesiącu październiku  2010 roku w wyniku przekształcenia spółdzielni „Społem PSS” w Słubicach w spółkę kapitałową o nazwie SPOŁEM Słubice sp. z o.o z siedzibą w Słubicach ul. 1 Maja 6. Do spółki przestąpiło 83 członków byłej spółdzielni. Na dzień 1.01.2014 stan członków wynosi 80 osób.

Zarząd spółki:

  • Stanisław Karpowicz – Prezes Zarządu
  • Marek Półtorak – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza spółki:

  • Grzegorz Jezierski – Przewodniczący
  • Bartłomiej Mazur – Z-ca Przewodniczącego
  • Jadwiga Starczewska – Sekretarz
  • Alina Falinska – Członek
  • Maria Szulc – Członek
  • Danuta Łapaj – Członek
  • Stanisław Warzecha – Członek