Aktualności

Ogłoszenie

ZARZĄD SPOŁEM SŁUBICE sp. z o.o. w Słubicach informuje wspólników spółki, że jedna wspólniczka spółki wyraziła chęć odsprzedania 39 udziałów a 500,-zł za jeden udział.
Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów powinni złożyć do Zarządu spółki pisemne oświadczenie o chęci nabycia udziałów podając ich ilość.
Oświadczenie należy złożyć w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej spółki spolem.slubice.org tj. od 08.11.20.2018 r. do 21.11.2018 r.
W przypadku wystąpienia więcej chętnych do nabycia udziałów nastąpi proporcjonalny ich podział zgodnie z zasadą określoną przez umowę spółki w § 15 pkt.8.
Słubice dnia 08.11.2018 r.

ZARZĄD